Pravidelný program

Naše programy jsou volně přístupné a zdarma. Jediným omezením je věková hranice, ale i ta záleží především na domluvě.

------------------------------

Dětská skupinka - je určena pro menší děti ve školním věku. Ty jsou zde formou vyprávění a her seznamovány s biblickými příběhy, především ze Starého zákona. V rámci dětské skupinky jsou nepravidelně organizovány jednodenní výlety po okolí. Dětská skupinka probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin

 

Mládež - některými také nazývána "Společenství kříže", je skupina lidí od přibližného věku 14 let (horní hranice není omezena). Scházíme se každý pátek od 18:00 hodin, kdy společně zpíváme, zamýšlíme se a diskutujeme nad tématy, která si vybíráme dle vlastního uvážení. Jedenkrát za měsíc mívá na mládeži téma bratr farář nebo zajímavý host.

Informace o termínech mládežnických akcí a tématech mládeží nalezneta na úvodní stránce.

V rámci mládeže jsou podnikány i menší víkendové akce, prázdninové výjezdy, filmové večery aj.

 

Poslední snídaně - tedy alespoň v tomto týdnu. Pokud máte rádi společné snídaně, pak váz zveme i na tu naši, poslední, každou neděli od 8:00. Snídaně předchází společnému 

Modlitebnímu ztišení a přímluvným modlitbám za sbor, naše blízké i věci, které nás trápí. Začínáme v 9:00

 

Chvály - jelikož máme pocit, že chválit Boha je důstojné a požehnané, scházíme se k pravidelným chvalám každou neděli  v 9:15 (před bohoslužbami). Kdo chválí, dvakrát se modlí !